O uczelni

UCZELNIA im. EDWARDA HERZBERGA w Grudziądzu

ogłasza nabór na rok akademicki 2014/2015

STUDIA INŻYNIERSKIE (3,5 letnie) kończące się tytułem inżyniera
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Kształcenie obejmuje obszary:
 • inżynierię produkcji,
 • budowę i eksploatację maszyn,
 • projektowanie i organizowanie procesów produkcyjnych,
 • automatykę i robotykę.
Absolwenci są przygotowani do pracy w:
 • zakładach produkcyjnych,
 • automatyce i robotyce przemysłowej,
 • projektowaniu procesów produkcyjnych,
 • konstruowaniu i eksploatacji maszyn.
MECHATRONIKA (w przygotowaniu)

Kształcenie obejmuje obszary:
 • mechatronika,
 • elektronika,
 • elektrotechnika,
 • układy mechaniczne maszyn i urządzeń,
 • sterowanie procesami w przemyśle,
 • automatyka i robotyka,
 • sterowanie procesami inzynierii wytwarzania.
Absolwenci są przygotowani do pracy w:
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • automatyce i robotyce przemysłowej,
 • jednostkach projektowych i badawczych,
 • w jednostkach administracyjnych i gospodarczych, w których wymagana jest wiedza mechaniczna, elektroniczna i informatyczna.
STUDIA LICENCJACKIE (3 letnie) kończące się tytułem licencjata
POLITOLOGIA

Kształcenie obejmuje obszary:
 • politykę regionalną i samorządową,
 • politykę bezpieczeństwa,
 • media i komunikowanie społeczne,
 • administrację europejską,
 • politykę gospodarczą polsko-chińską.
Absolwenci są przygotowani do pracy w:
 • administracji samorządu terytorialnego,
 • instytucjach i organizacjach użytku publicznego,
 • służbach informacyjno-prasowych,
 • administracji państwowej,
 • instytucjach o charakterze europejskim.
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE:
 • Bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Zarządzania procesami wytwarzania,
 • Informatyzacji i robotyzacji wytwarzania,
 • Marketingu politycznego,
 • Rozwoju regionalnego,
 • Zarządzania funduszami strukturalnymi,
 • Zarządzania projektami unii europejskiej.

Uczelnia im. Edwarda Herzberga
gsw
© 2007-2014 by Grudziądzka Szkoła Wyższa
Wszystkie Prawa Zastrzeżone
©